Svésedlická s.r.o.

logo_svesedlicka

Provozní řád

(dle § 21 a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v plném znění)

ÚDAJE O PROVOZOVATELI

Provozovatel: Svésedlická s.r.o. Svésedlická 24, 78353, Velká Bystřice
IČ: 02296314
DIČ: CZ02296314
Tel.: +420 721 380 247
Odpovědná osoba: Martin Grygar

Rozsah služeb: Ubytovna s trvalým provozem.
Kategorie zařízení: (dle § 43 odst. 1 vyhl. č. 268/2009 Sb.)
Kapacita: počet lůžek 95, počet pokojů 38, počet lůžek 20, počet apartmánů 6
Počet pracovních míst: 5

Zaměstnanci: provoz ubytovacího zařízení – úklid, výměnu prádla, provoz recepce, údržbu ubytovacího zařízení aj, zajišťuje 5 osob. Tyto osoby mají k dispozici personální WC s předsíňkou vybavenou umyvadlem, místo umístění skříňky pro oddělené uložení pracovního a civilního oděvu, kuchyňku, která se nachází na recepci a je vybavená – novou kuchyňskou linkou, lednicí, mikrovlnou troubou a kde se skladuje na doplnění alkohol, nealko a doplňkový sortiment, který se prodává na recepci.. Vždy po provedení úklidu a desinfekce , manipulaci se špinavým prádlem a odpady provede hygienickou očistu rukou v teplé vodě za použití mýdla ev. desinfekčního prostředku..

DRUH A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Dezinfekce v zařízení: Desinfekce hygienických zařízení (WC, sprchy, koupelny): Běžný úklid se provádí denně. Podlahy, obklady umyvadla, WC, sprchy. Používají se běžně dostupné čistící prostředky, např. SAVO, REAL. PULIRAPID, JAR, CIF, DOMESTOS. Prostředky jsou opatřeny označením o složení, používání a trvanlivosti výrobku. Dezinfekce WC s umývadly 4x v týdnu stejnými dezinfekčními prostředky. Úklid lednice se provádí vždy po odjezdu ubytovaného. Zaměstnanci jsou vybaveni potřebnými OOPP dle zpracované směrnice (gumové rukavice, brýle). Čistící prostředky s různými aktivními látkami se pravidelně střídají (každý měsíc) z důvodu předcházení vzniku odolných mikroorganismů. Při kontaminaci biologickým materiálem se provádí dekontaminace.

Dezinsekce: Dezinsekce proti hmyzu provede odborná firma 1 x ročně.

Deratizace: Běžnou deratizaci provede odborná firma 1 x za rok. V případě potřeby v požadovaném termínu . O provedené deratizaci bude vedena evidence s vyznačením provedené deratizace odbornou firmou.

Denní úklid: výměna prádla, omytí a desinfekce části lůžek, skříní, ledničky. mytí a desinfekce odpadkových košů, úklid a desinfekce sanitárního zařízení.
Úklid pokoje a sanitárního zařízení vždy při výměně ubytovaného. Výměna prádla omytí parapetů, skříní, polic, lůžek, vysávání, vytírání. Při úklidu jsou používány desinfekční prostředky s viruciodním účinkem, jedná se o biocidní přípravky, které patří mezi oznámené v souladu s ustanovením zákona č. 120/2002 Sb, o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trhu a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Týdenní úklid: Úklid s použitím desinfekčních prostředků se provádí jednou týdně v případě potřeby častěji.

Čtvrtletní úklid: Všeobecný úklid, včetně mytí oken, dveří, svítidel, vyčištění matrací.
Úklidová komora: Pomůcky a prostředky pro úklid se ukládají v úklidových komorách v suterénu, v mezipatře, v hale, v 1. patře a ve 2. patře. Prostory jsou uzamčeny, nepovolaným osobám je vstup zamezen. Komory činní v mezipatře 1,32 m2,v 1. a ve 2. patře 0, 95 m2 a v hale 3,4 m2. Podlaha keramická dlažba, stěny keramická dlažba, omítka vápenná, keramická výlevka, větrání je přirozené.
Typ ubytování: ubytovací zařízení – Ubytovna, ubytování pracovníků a turistů. V provozovně je poskytováno ubytování krátkodobé i dlouhodobé na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích.

Počet ubytovacích jednotek:

Sekce suterén – ubytovací jednotky

Pokoj 1: 2x lůžka, plocha ubytovací jednotky je 13,02 m2.
Pokoj 2: 3x lůžka, plocha ubytovací jednotky 17,22 m2
Pokoj 3: 4x lůžko, plocha ubytovací jednotky 18,12 m2
Pokoj 4: 2x lůžko, plocha ubytovací jednotky 13,16 m2
Pokoj 5: 2x lůžko, plocha ubytovací jednotky 12,9 m2
Pokoj 6: 3x lůžko, plocha ubytovací jednotky 12,1 m2
Pokoj 7: 2x lůžko, plocha ubytovací jednotky 12,04 m2

Sekce přízemí – ubytovací jednotky

Pokoj 8: 2x lůžka, plocha ubytovací jednotky 17. 8 m2
Pokoj 9: 3xlůžka, plocha ubytovací jednotky 35,1 m2
Pokoj 10: 2x. lůžko, plocha ubytovací jednotky 13,05 m2
Pokoj 11: 3x lůžko, plocha ubytovací jednotky 16 m2
Pokoj 12 – apartmán: 4x lůžko, kuchyň, WC, sprcha, plocha ubytovací jednotky – pokoj 21,6 m2,kuchyň 10, 15 m2, WC + sprcha 10 m2
Pokoj 13 – apartmán: 3x lůžko, kuchyň, WC, sprcha, plocha ubytovací jednotky – pokoj 20, 53 m2,kuchyň 10, 12 m2, WC + sprcha 10 m2
Pokoj 14: 3x lůžko, plocha ubytovací jednotky 17,8 m2
Pokoj 15: 2x lůžko, plocha ubytovací jednotky 12,99 m2

Sekce 1. patro – ubytovací jednotky

Pokoj 16: 3x lůžko, plocha ubytovací jednotky 18,12 m2
Pokoj 17: 2x lůžko, plocha ubytovací jednotky 13,05 m2
Pokoj 18: 3x lůžko, plocha ubytovací jednotky 18,01 m2
Pokoj 19: 1x lůžko, plocha ubytovací jednotky 12,76 m2
Pokoj 20: 3x lůžko, plocha ubytovací jednotky 17,6 m2
Pokoj 21: 3x lůžko, plocha ubytovací jednotky 17,89 m2
Pokoj 22: 2x lůžko, plocha ubytovací jednotky 13,12 m2
Pokoj 23: 3x lůžko, plocha ubytovací jednotky 18,45 m2
Pokoj 24: 3x lůžko, plocha ubytovací jednotky 17,93 m2
Pokoj 25: 2x lůžko, plocha ubytovací jednotky 12,9 m22
Pokoj 26: 3x lůžko, plocha ubytovací jednotky 19,1 m2
Pokoj 27 apartmán: 2x lůžko, kuchyň, sprcha, WC, plocha ubytovací jednotky – pokoj 20, 4 m2,kuchyň 10, 03 m2,WC + sprcha 10 m2
Pokoj 28 apartmán: 3x lůžko, kuchyň, sprcha, WC, plocha ubytovací jednotky – pokoj 20, 5 m2,kuchyň 10, 02,WC + sprcha 10 m2
Pokoj 29: 3x lůžko, plocha ubytovací jednotky 16,9 m2
Pokoj 30: 2x lůžko, plocha ubytovací jednotky 12,25 m2

Sekce 2. patro

Pokoj 31: 3x lůžko, plocha ubytovací jednotky18,45 m2
Pokoj 32: 2x lůžko plocha ubytovací jednotky 13,05 m2
Pokoj 33: 2x lůžko plocha ubytovací jednotky 13,26 m2
Pokoj 34: 3x lůžko, plocha ubytovací jednotky 17,92 m2
Pokoj 35: 2x lůžko, plocha ubytovací jednotky 12,9 m2
Pokoj 36: 2x lůžko, plocha ubytovací jednotky 13,03 m2
Pokoj 37: 2x lůžko, plocha ubytovací jednotky 13,15 m2
Pokoj 38: 3x lůžko, plocha ubytovací jednotky 16 m2
Pokoj 39: 2x lůžko, plocha ubytovací jednotky 12,9 m2
Pokoj 40: 2x lůžko, plocha ubytovací jednotky 12,9 m2
Pokoj 41 apartmán: 4x lůžko, kuchyň, WC, sprcha, plocha ubytovací jednotky – pokoj 21,6 m2,kuchyň 10, 15 m2,WC + sprcha 10 m2
Pokoj 42 apartmán: 4x lůžko, kuchyň, WC, sprcha, plocha ubytovací jednotky – pokoj 21,6 m2,kuchyň 10, 15 m2,WC + sprcha 10m2
Pokoj 43: 2x lůžko, plocha ubytovací plochy 13,05 m2
Pokoj 44: 2x lůžko. Plocha ubytovací plochy 14,2 m2

Podlaha v pokojích je pokryta linoleem. Všechny ostatní prostory ubytovny mají na podlaze keramickou dlažbu. Společenská místnost – kuchyň se nachází v suterénu a ve 2. patře. Kuchyně v suterénu je vybavena novou kuchyňskou linkou, sporákem, varnou deskou, mikrovlnou troubou, varnou konvicí 2 velké chladničky, nerezovým a smaltovaným nádobím, nerezovými příbory, kuchyňskými potřebami a doplňky, 1 x stůl a 6 židlí. Podlaha keramická dlažba, stěny omítka vápenná. Plocha kuchyně je 17,2 m2. Kuchyně ve 2. patře je vybavena kuchyňskou linkou, dvěma varnými deskami, troubou, mikrovlnou troubou, varnou konvicí, nerezovým a smaltovaným nádobím, nerezovými příbory, kuchyňskými potřebami a doplňky, 2x stůl a 8 židlí. Podlaha keramická dlažba, stěny omítka vápenná. Plocha kuchyně je 18 m2 . V 1. a ve 2. patře je malá kuchyňka vybavená varnou deskou, dřezem a varnou konvicí. Plocha obou kuchyní je 1,8. m2. Pokoje č. 16, 18 , 23, 24, 26, 29, 31, 34, 35,  37, 38, 40, 43 mají balkon – plocha balkonu je 5,04 m2.

Apartmány jsou vybaveny.

Kuchyň je vybavena novou kuchyňkou linkou, varnou deskou se dvěma varnými zónami, vícefunkční mikrovlnou troubou, varnou konvicí, lednice, nerezovým a smaltovaným nádobím, nerezové příbory, kuchyňskými potřebami a doplňky, stolem a židlemi. V místnostech lino, stěny omítka vápenná. Dále koupelnou, sprchový kout, WC a umyvadlo. Podlaha a stěny keramická dlažba omítka vápenná. Apartmány 27, 28, 41, 42 mají balkon – plocha balkonu je 5,04 m2.

Sklad náhradního nábytku, matrací, polštářů přikrývek není, v případě potřeby je ihned dokoupeno.

Způsob vytápění: všechny prostory jsou vytápěny plynovým kotlem, teplota vnitřního vzduchu v topném období je 22+ °C dle vyhlášky č. 6/2003 sb, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností.

 

MANIPULACE S PRÁDLEM

Prádelna: vybavená – 3 pračky pro ubytované a 1 pračka a 1 sušička pro osobu zajišťující výměnu prádla, plocha činí 17,2 m2,podlaha a obklady keramická dlažba, stěny vápenná omítka. Místnosti na sušení prádla jsou dvě – plocha 1. sušárny je 9,03 m2 a plocha 2. sušárny je 11,61 m2

Čisté prádlo: Ukládá se v regálech ve skladu čistého prádla (v suterénu). Lůžkoviny se vyměňují po každém ubytovaném hostu, jinak dle potřeby, nejméně však jednou za týden. Čisté prádlo se při přepravě chrání před znečištěním vhodným obalem (omyvatelným a desinfikovaným). Prádlo se převáží tak, aby nedošlo k poškození obalu.

Špinavé prádlo: Ihned se dává prát do pračky. Při kontaminaci biologickým materiálem se provádí desinfekce, vyprání.

Pracovní oděvy: Praní a žehlené se provádí v suterénu – ve skladu čistého prádla. Použití běžných pracích prostředků (ariel).

Odpovědní osoba: Martin Grygar

 

DALŠÍ INFORMACE

Pitná voda: Ubytovací zařízení je zásobováno pouze pitnou vodou. Zajištěno s veřejného vodovodního řádu.

Ohřev teplé vody: vyrábíme z vody pitné (BOJLER) základní hodnota teploty TUV činí 80 °C.
-technická místnost v níž je instalován plynový kotel ÚT a bojler na přípravu TUV je vybaven komínem kudy jsou odváděny spaliny. Technický stav vnitřních rozvodů je bez závad a problematických míst.

Větrání: Odvětrání koupelen a WC je nucené a okny. Osvětlení je kombinované, okno a umělé osvětlení. V pokojích je se větrá pomocí oken, osvětlení umělé a okno.

Vybavení společných prostor: Vstupní hala osvětlené skleněnou výplní vstupních dveří. Ve vstupní hale se nachází recepce, kde se zapisují hosté, prodej cigaret, alkoholu, nealko nápojům a doplňkového sortimentu (brambůrky, čokolády, aj…). Ve vstupní hale se nachází televize, 7x stůl, 27x židle, WC muži, ženy.
Chodby a schodiště z přízemí do sklepa 4 okna, z přízemí do 1. patra 4 okna a z 1. patra do 2. patra 6 oken, běžným umělým osvětlením. Každé schodiště je označené tabulkou s únikovým východem.
Oddělená WC a sprchy pro muže a ženy, vždy s odděleným prostorem s umyvadlem a teplou vodou a zrcadlem. Každé patro ubytovny má WC a sprchu pro muže a ženy. Podlahy keramická dlažba, PVC odpad, vápenná omítka.

Odpady: Odpady se ukládají v označených nádobách. Odvoz odpadu je zajištěn smluvně.
Lékárnička: Lékárnička je k dispozici na recepci a v 1. patře. Odpovědná osoba provádí kontrolu a výměnu zdravotnického vybavení. 1x do měsíce.
Zvířata: Vstup zvířat je do všech prostor zakázán.
Kouření: Zákaz kouření platí ve všech pokojích a společenských prostorách. Kouření je povoleno ve vymezených prostorách (kuřárna) – plocha je 36,4 m2. Zákaz či povolení kouřit je vyznačen na informačních tabulkách.

Ve Velké Bystřici dne 1. 1. 2022

Přejít nahoru